Groepsgewijs problemen oplossen als Burgerschapsvorming

Bij groepsgewijs probleem oplossen verwerven leerlingen gezamenlijk kennis en passen ze die toe om een probleem op te lossen. De hoofdtaak van de leerlingen is om tot een gezamenlijke probleemanalyse te komen, het probleem vanuit verschillende perspectieven te verkennen en mogelijke oplossingen uit te werken en een beslissing te nemen. Groepsgewijs problemen oplossen bevordert het … More Groepsgewijs problemen oplossen als Burgerschapsvorming

Bèta Burgerschap: het belang van bèta kennis voor de burgers van de toekomst

Wat heeft nanotechnologie met zonnebrandcrème te maken? Nanodeeltjes worden veel gebruikt in cosmetica en in kleren. Er wordt veel verwacht van nanotechnologie: het schoonmaken van water, het opslaan van Co2, duurzame gebouwen. Aan de andere kant zijn er risico’s voor de gezondheid en het milieu en deze risico’s zijn niet goed onderzocht. Het begrijpen van … More Bèta Burgerschap: het belang van bèta kennis voor de burgers van de toekomst

Voorbereiden op burgerschap voor de toekomst: Groepsgewijs problemen oplossen

Omdat burgers in staat moeten zijn om te discussiëren over alle mogelijke kwesties en problemen en om oplossingen te bedenken is de competentie groepsgewijs probleem oplossen het doel van burgerschapsvorming. Kenmerkend voor groepsgewijs problemen oplossen als voorbereiding voor dit soort burgerschap is het samen oplossen van authentieke problemen. De vier didactische principes die leidend zijn, … More Voorbereiden op burgerschap voor de toekomst: Groepsgewijs problemen oplossen

Burgerschap en Democratische principes

Een kernactiviteit van democratisch burgerschap is groepsgewijze beraadslaging en besluitvorming aangaande maatschappelijke problemen. Met het oog hierop moeten burgers in staat zijn om te discussiëren over alle mogelijke kwesties en problemen, alsmede om oplossingen te bedenken, de inbreng van anderen (inzichten, argumenten en oplossingen) te vergelijken en te evalueren en met anderen tot overeenstemming te … More Burgerschap en Democratische principes