Groepsgewijs problemen oplossen als Burgerschapsvorming

Bij groepsgewijs probleem oplossen verwerven leerlingen gezamenlijk kennis en passen ze die toe om een probleem op te lossen. De hoofdtaak van de leerlingen is om tot een gezamenlijke probleemanalyse te komen, het probleem vanuit verschillende perspectieven te verkennen en mogelijke oplossingen uit te werken en een beslissing te nemen. Groepsgewijs problemen oplossen bevordert het … More Groepsgewijs problemen oplossen als Burgerschapsvorming

Bèta Burgerschap: het belang van bèta kennis voor de burgers van de toekomst

Wat heeft nanotechnologie met zonnebrandcrème te maken? Nanodeeltjes worden veel gebruikt in cosmetica en in kleren. Er wordt veel verwacht van nanotechnologie: het schoonmaken van water, het opslaan van Co2, duurzame gebouwen. Aan de andere kant zijn er risico’s voor de gezondheid en het milieu en deze risico’s zijn niet goed onderzocht. Het begrijpen van … More Bèta Burgerschap: het belang van bèta kennis voor de burgers van de toekomst

Wat willen we bereiken met Bèta Burgerschap?

Aan het eind van de school zijn en voelen de leerlingen zich bekwaam om te participeren in discussies over maatschappelijke technologische vraagstukken, oplossingen daarvoor te bedenken, te vergelijken, te beoordelen en uit te werken en er groepsgewijs beslissingen over te nemen en om hierbij de democratische procedurele en uitkomst-criteria recht te doen. Ze leren daardoor … More Wat willen we bereiken met Bèta Burgerschap?

Voorbereiden op burgerschap voor de toekomst: Groepsgewijs problemen oplossen

Omdat burgers in staat moeten zijn om te discussiëren over alle mogelijke kwesties en problemen en om oplossingen te bedenken is de competentie groepsgewijs probleem oplossen het doel van burgerschapsvorming. Kenmerkend voor groepsgewijs problemen oplossen als voorbereiding voor dit soort burgerschap is het samen oplossen van authentieke problemen. De vier didactische principes die leidend zijn, … More Voorbereiden op burgerschap voor de toekomst: Groepsgewijs problemen oplossen

Burgerschap en Democratische principes

Een kernactiviteit van democratisch burgerschap is groepsgewijze beraadslaging en besluitvorming aangaande maatschappelijke problemen. Met het oog hierop moeten burgers in staat zijn om te discussiëren over alle mogelijke kwesties en problemen, alsmede om oplossingen te bedenken, de inbreng van anderen (inzichten, argumenten en oplossingen) te vergelijken en te evalueren en met anderen tot overeenstemming te … More Burgerschap en Democratische principes

Het project

Binnen het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ werken vijf bedrijven (Machinefabriek Boessenkool, VDL Enabling Technology Group en URENCO, Techniek Museum Hengelo (HEIM), WETSUS, Lectoraat Waterschap, acht PO en drie VO scholen, Saxion Hogescholen en de Universiteit Twente aan een programma van leeractiviteiten bèta en techniek. Het is een bèta en techniek-programma dat niet alleen beroepsvoorbereidend is, … More Het project