Wat willen we bereiken met Bèta Burgerschap?

Aan het eind van de school zijn en voelen de leerlingen zich bekwaam om te participeren in discussies over maatschappelijke technologische vraagstukken, oplossingen daarvoor te bedenken, te vergelijken, te beoordelen en uit te werken en er groepsgewijs beslissingen over te nemen en om hierbij de democratische procedurele en uitkomst-criteria recht te doen. Ze leren daardoor inzien hoe belangrijk bèta en techniek zijn voor het vinden van antwoorden op maatschappelijke problemen en ze realiseren zich de medeverantwoordelijkheid van iedereen voor rechtvaardige en duurzame antwoorden.

Aan het doel kunnen zeven aspecten onderscheiden worden waarvan de eerste drie met kennis en vaardigheden te maken hebben en de laatste vier met houdingen.

  1. Kennisverwerving: De leerlingen kunnen doelgericht informatie vinden, wegen, schiften en gebruiken in het analyseren van maatschappelijke technologische problemen en het bedenken en uitwerken van oplossingen.
  2. Oordeelsvorming: Leerlingen kunnen op basis van de verworven kennis hun eigen mening vormen over maatschappelijke technologische vraagstukken.
  3. Discussie: Leerlingen kunnen samen met anderen maatschappelijke technologische problemen bediscussiëren en er beslissingen over nemen. Ze kunnen hun inzichten en meningen verantwoorden aan anderen. Ze staan open voor argumenten van anderen en zijn bereid om hun eigen standpunt bij te stellen op grond van argumenten van anderen ook als anderen tegenovergestelde posities verdedigen. Leerlingen kunnen de inbreng van anderen respecteren en als volwaardig verwerken.
  4. Bescheidenheid: Leerlingen beseffen dat kennis en inzichten betrekkelijk zijn en dat niet alle soorten argumenten even zwaar tellen. Ze beseffen ook dat oplossingen min of meer gepast zijn en nooit definitief zijn. Ze begrijpen dat er geen ideale oplossingen zijn, alleen optimale. Ze hebben een realistisch beeld van wat kan worden bereikt op individueel en op collectief niveau.
  5. Vertrouwen: De leerlingen vertrouwen erop dat ze zelf individueel en als groep kunnen bijdragen aan discussies over maatschappelijke technologische vraagstukken en kunnen meewerken aan de ontwikkeling van oplossingen. Ze vertrouwen er ook op dat ze zelf en als groep kunnen meebeslissen over rechtvaardige en duurzame oplossingen.
  6. Waardering: Leerlingen vinden het een uitdaging om optimale oplossingen te ontwikkelen. Ze zien het belang van groepsgewijs werken. Bovendien zien ze de relevantie in van bèta en techniek voor de beantwoording van maatschappelijke technologische vraagstukken. In samenhang hiermee zijn de leerlingen zich bewust van het belang van technologische beroepen en herkennen ze hoe deze beroepen kunnen bijdragen aan rechtvaardige en duurzame oplossingen.
  7. Gemotiveerde en kritische houding: Leerlingen begrijpen dat technologie aan de ene kant zorgt voor vooruitgang en aan de andere kant de maatschappij voor morele problemen stelt. Ze zien in dat de problemen die door techniek opgeroepen worden misschien ook door techniek kunnen worden beantwoord. De leerlingen vinden maatschappelijke technologische vraagstukken relevant en voelen zich competent om daar iets aan te doen. Ze hebben een kritische houding zonder dat deze ten koste gaat van hun enthousiasme om er iets aan te doen.

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s